Pressmeddelande från Duved Framtid om Vinnova-projektet