Utbyggnad av Duveds skola

Utbyggnad -

Duveds skola

Planprocess och projektering för utbyggnad av Duveds skola pågår. Målet är byggstart under 2019. Om du vill veta mer om projektet, kan du läsa på Åre Kommuns hemsida här.


 
Copyright © 2017 Årehus AB