Kottens förskola i Undersåker

Byggnaden som är tänkt att smälta in i den omgivande naturen med sin utformning och sina materialval kommer att innehålla sex förskoleavdelningar i souterrängplanet och ett nytt skolkök med matsal på det övre planet som får entré uppifrån. Den lutande tomten både ställer krav och erbjuder lösningar för en funktionell byggnad och utemiljö.

Byggnaden byggs för låg energiförbrukning och god arbetsmiljö för både barn och vuxna.

I samband med bygget görs även parkeringar och angöring till området om för ökad säkerhet och bättre utrymme.

Förskolan beräknas vara färdig för inflyttning våren 2018.

Illustrationer: Kottens Förskola ritad av Metro Arkitekter, Åre Arkitektbyrå och Cowi.


 
Copyright © 2017 Årehus AB