Hyresgästundersökning 2017

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Dina åsikter är viktiga och vi skulle därför uppskatta om du vill delta i vår undersökning om ditt boende. Svaren hjälper oss på Årehus att se vad vi kan bli bättre på. För oss är det av stort värde att du tar dig tid och svarar på frågorna.

AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter, har fått uppdraget att genomföra undersökningen. AktivBo garanterar att samtliga svar från bostadshyresgäster är anonyma gentemot Årehus.

Vinn en månadshyra!

Vi kommer att lotta ut en månadshyra bland inkomna svar från våra bostadshyresgäster. När undersökningen slutförts, kommer AktivBo att dra en vinnare bland de hyresgäster som inkommit med svar innan svarstiden gått ut. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. OBS! Gäller ej lokalhyresgäster.

 

Så här svarar du på enkäten

Du svarar enklast på webben, www.svar.aktivbo.se. Logga in med ditt enkätnummer som står på första sidan längst upp i mitten på enkäten. ? Du kan också svara genom att skicka in enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet.

Vi är tacksamma om du svarar så snart som möjligt. Efter ca två veckor påminner AktivBo de hyresgäster som ännu inte svarat.

Har du synpunkter eller frågor om enkäten kan du kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se. Du är naturligtvis också välkommen att ringa oss på Årehus på 0647-169 00.

 


 
Copyright © 2017 Årehus AB