Årehus förbättringsarbete belönat med pris

På bilden: Verksamhetsutvecklare Martin Rask och Fastighetsansvarig - Lokaler Hans-Olov Bergström tar emot AktivBos pris Kundkristallen på Berns Salonger i Stockholm.

2017 började Årehus mäta kundnöjdhet med hjälp av företaget AktivBo. Syftet var att jämföra sig med liknande aktörer på marknaden i ett så kallat nöjd-kund-index (NKI). Efter erfarenheterna från 2017 års mätning, inleddes ett förbättringsarbete som gav resultat när mätningen för 2018 presenterades. Årehus nominerades för både Högsta serviceindex avseende lokaler samt Största lyft i serviceindex för lokaler. Vinsten kom i kategorin Största lyft – serviceindex lokaler.

- Med Åre Kommun som största lokalhyresgäst, visar Årehus att vi förvaltar förtroendet och skattebetalarnas pengar på ett bra sätt. Vi påbörjade 2016 en resa för att professionalisera Årehus genom att kartlägga processer och systematisera vårt förbättringsarbete. Det här ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Årehus styrelseordförande Carl-Arne Bengtsson.


Ingen jury. Ingen kommitté. Inget expertråd. När fastighetsbranschens unika och prestigefyllda pris, ”Kundkristallen”, delades ut på Berns Salonger i Stockholm, var det hyresgästerna själva som låg bakom utnämningarna. De privata och kommunala fastighetsbolag som av sina kunder fått högst betyg på sin kvalitet tillkännagavs traditionsenligt i Stora Salongen på Berns. Den årliga galan gick av stapeln den 7 februari och hölls för fjortonde året i rad.

Vinnarna utsågs bland de stora och medelstora företag som under 2018 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo. Kundkristallerna delas ut till de företag som enligt sina hyresgäster som gjort största förbättringen av sin service, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Vinnare utsågs för både bostäder och lokaler i olika kategorier och storleksklasser.


 
Copyright © 2017 Årehus AB